محیط زیست

محیط زیست

محیط زیست عبارت ترکیبی ازدانش های متفاوت درعلم است که شامل مجموعه ای ازعوامل زیستی ومحیطی

درقالب  زیست وغیرزیستی (فیزیکی وشیمیایی) است.

که برزندگی یک فرد یا گونه تاثیر میگذارد واز آن تاثیر میپذیرد.

امروزه این تعریف غالبا به انسان وفعالیت های اومرتبط میشود ومیتوان زندگی طبیعت  را مجموعه ای ازعوامل طبیعی کره زمین

همچون هوا،آب،اتمسفر ، صخره،گیاهان وغیره که انسان را احاطه میکنند خلاصه کرد.

تفاوت محیط با طبیعت دراین است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی،زیستی وغیرزیستی میشود که منحصرا در نظرگرفته میشوند.

درحالی که عبارت زیست محیطی باتوجه به برهم کنش های میان انسان وطبیعت واز دیدگاه بشر توصیف میشود.

محیطدرمعدن

قوانین طبیعت درمعدن از اهمیت والایی برخوردار است.

به طوری که اگر مورد توجه قرار نگیره سالانه بالغ بر چندین میلیون تن استخراج زیان آور وهمچنین خسارت جبران ناپذیر زیست محیطی را شامل میشود.

معادن زیادی هستن که بدون برنامه وهدف بی آن که بدونن خسارت جبران ناپذیری را برای طبیعت میزنند اقدام به استخراج وفرآوری محصولات معدنی میکنند.

ازاین رو درکشور ایران آموزش های لازم درخصوص استخراج وفرآوری بدون خسارت به محیط طبیعت کمتر مورد توجه قرار میگیرد.

شرکت آداک صنعت سعی براین داشته تا با کارشناسان واساتید برتر خود آموزش های رایگان درزمینه خسارت های محیط .

معدن داران محترم را با روش های نوین وشیوه های برتر استخراج و فرآوری انواع محصولات معدنی بدون ایجادکوچکترین خسارت به طبیعت

آشنا سازد.

چطور میتونم کمکتون کنم؟
فرستادن ازطریق واتس آپ