احیاء

احیاء

احیاء

به دلیل انباشت گازهای گلخانه ای جهان در حال گرم شدن و اقلیم در حال تغییر است.

تغییر اقلیم دارای پیامدهای محلی، ملی، منطقه ای و فرا منطقه ای است

و یکی از مهمترین چالش های جهان در بخش کشاورزی و محیط زیست است.

که جامعه جهانی در قرن 21 با آن مواجه خواهد بود.

اثرات تغییر اقلیم بر محیط و جامعه پیچیده و فراگیر است و اصلی ترین و بارزترین پی آمد آن در سراسر جهان

افزایش درجه حرارت و تغییر الگوهای بارش است

که باعث گسترش بیابانزایی و نیز خشکسالی های پی در پی در جهان شده است.

خشکسالی بخش جدایی ناپذیر تغییرات اقلیمی میباشد و از ویژگی های اصلی آب و هوایی ایران محسوب می شود.

احیاء

در نتیجه تغییرات اقلیمی بر روی آن محسوس تر است.

تغییر اقلیم همه بخش های اقتصادی را تا اندازه ای تحت تأثیر قرار می دهد

و پیامدهای ناشناخته و گسترده ای بر اکوسیستم های طبیعی دارد.

همچنین عامل بسیار مهمی در تشدید وقوع گرد و غبار، اضمحلال تنوع زیستی

طغیان آفات و بیماریها در زیست بومها، تهدید عملکردهای زیستی تالاب

تغییر در پراکندگی جغرافیای طبیعی جانوران و افزایش شوری می باشد.

از این رو مساله تغییر اقلیم و پیامدهای اقتصادی و

اجتماعی و سیاسی همچنین اکولوژیکی ناشی از آن به عنوان یک مشکل جهانی نیاز به بررسی و شناخت بیشتر دارد.

معدن ومحیط زیست

زندگی امروزی بشریت وابستگی شدیدی به منابع طبیعی دارد

به طوری که اگر این منابع کم یا به حداقل برسد زندگی جوامع کلا به خطر میافتد.

ازاین رو مشاغل پرخطر باید این آلودگی زیست محیطی را به حداقل برسانند.

معدن داری یکی از شغل های مهم ودرارتباط با محیط زیست است

به طوری که اگر استخراج بی رویه وبدون برنامه ریزی انجام گردد

هم واسه منطقه زیست محیطی وهم زندگی حیوانات به خطر خواهدافتاد.

هلدینگ آداک ازبزرگترین اجرا کننده کمپین های احیاء مناطق حافظت شده ومعدنی درکشورمیباشد.

ازبرنامه های این شرکت درختکاری درمناطق کم استفاده وبدون ماده معدنی میباشد.

خانواده آداک

برای پیوستن به خانواده بزرگ آداک با کارشناسان ما تماس بگیرید.

چطور میتونم کمکتون کنم؟
فرستادن ازطریق واتس آپ