کمپین ها

کمپین ها

کمپین ها

حفاظت ازمحیط زیست،عبارتست ازتلاشی که به منظورحفظ سلامتی محیط وانسان ها درسطوح شخصی ، سازمانی یادولتی ،ازمحیط طبیعی محافظت میکند.

باتوجه به رشد جمعیت وتکنولوژی ، محیط بیوفیزیکی گاهی اوقات نادیده گرفته میشود.

این موضوع باید به رسمیت شناخته شود و دولت هاباید محدودیت هایی علیه فعالیت های تخریبی محیط زیست ایجاد کنند.

ازسال 1960 جنبش های فعال محیط زیست ایجاد شده اند که از مسایل مختلفی دراین زمینه اطلاع دارند.

هیچ توافقی درمورد میزان اثرفعالیت های انسانی برروی محیط زیست وجود ندارد واقدامات حفاظتی گاهی مورد انتقاد هم قرار میگیرد.

موسسات علمی اکنون دوره های آموزشی را پیشنهاد میدهند مانند مطالعات زیست محیطی،مدیریت محیط زیست ومهندس محیط زیست  که تاریخچه وروش های حفاظت از محیط زیست را آموزش میدهند.

حفاظت ازمحیط زیست احتیاج به توجه به فعالیت های مختلف انسانی دارد.

تولید زباله ،آلودگی هوا وازبین رفتن تنوع زیستی بعضی ازموارد مرتبط با حفاظت محیط زیست هستند.

حفاظت از محیط زیست تحت تاثیر سه فاکتور درهم آمیخته است:

*قوانین زیست محیطی

*اخلاق

*آموزش وپرورش

هرکدام ازاین سه فاکتور درسطح بین المللی وهم درسطح ارزش های رفتاری وشخصی ،برمحیط زیست تاثیر میگذارند.

دراین میان معادن هم نقش به سزایی در حفاظت یا تخریب محیط زیست دارند

ازاین روهلدینگ آداک بانام تجاری آداک صنعت بزرگترین کمپین های زیست محیطی وآموزش های لازم برای مقابله با تخریب منابع طبیعی

به معدن داران عزیز نقش به سزایی داشته است.

 

برای عضویت درکمپین محیط زیست خانواده آداک با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

چطور میتونم کمکتون کنم؟
فرستادن ازطریق واتس آپ