نوآوری

نوآوری

ماهیت نوآوری ایجاد تعغیر در محصولات یا خدمات ویا تعغیر درروش خلق وعرضه آنهاست.

باهدف پاسخ گویی به بازار های جدید ونیاز های متغیر مشتریان انجام این تعغیرات نیاز مند دیدن پیوندها ،کشف فرصت هاواستفاده از آنهاست.

برای تحقق این امر مهم بنگاه های اقتصادی همانند هلدینگ آداک باید دانش ،مهارت های فناورانه وتجربه کافی را دردرمدیریت فرایند ایده پردازی داشته باشند.

نوآوری صرفا درباره محصولات تولیدی نمی باشد .

دراغلب اقتصادهاخدمات بخش اعظم فعالیت هارا به خود اختصاص میدهند.

بنابراین فضای زیادی برای اجرای ایده دراین بخش وجود دارد.

نوآوری دارای چهار بعد میباشد:

درمحصول:تعغیر کالا یا خدماتی که یک سازمان عرضه  میکند.

درفرایند:تعغیر روش های خلق وعرضه محصولات وخدمات

درموقعیت:تعغیر زمینه ای که کالا یا خدمت درآن عرضه میشود.

درپارادایم:تعغیر مدل ذهنی که منطق رفتارهای سازمان را تشکیل میدهد.

دراین میان هلدینگ آداک یکی از سازمان های زمینه ساز ایده تا اختراع در بخش اختراعات و ایده های نوین

برای کلیه علاقه مندان وحتی کسانی که دوست دارند مسیر موفقیت درزمینه معدن را طی کنند آغوش باز گشوده است.

این شرکت از کسانی که ایده های نوین خوبی در زمینه انواع بخش های معدنی را دارند به طور وسیعی استقبال کرده وآماده همکاری میباشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درزمینه انواع خدمات نوآوری وایده تا اختراع با کارشناسان ما تماس بگیرید.

گروه مخترع آداک

ماشین آلات معدنی نیازمند به روز شدن و پیشرفت میباشند. هلدینگ آداک بزرگترین مرکز حمایت از ایده های معدنی میباشد.

سیستم نوآوری آداک

نوآوری و ایده های خوب معدن و تجهیزات معدن. هلدینگ آداک با شعار خانواده آداک از ایده های کارآمدو خوب معدنی و تجهیزات معدن استقبال میکند.

چطور میتونم کمکتون کنم؟
فرستادن ازطریق واتس آپ