مقالات معدنی فنون فرآوری

مقالات معدنی

مقالات معدنی فنون فرآوری

مقالات معدنی فنون فرآوری

مقالات معدنی فنون فرآوری

بررسي  كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني(فصل چهارم)

فنون فرآوري

برش بلوك سنگ

دو روش براي برش سنگ كوپ يا بلوك سنگ وجود دارد :

الف ) استفاده از اره

ب ) استفاده از قله بر

دليل استفاده گسترده از اين تكنولوژي ، بالا بودن ضريب بازيابي سنگ و پايين بودن هزينه هاي توليد است .

اره هاي الماسه چند تيغه اي

سه نوع اره با تيغه الماسي وجود دارد :

 • نوع اول كه در آن سنگ كوپ برروي واگني ثابت مي ماند و واحد تيغه گير پايين آورده مي شود .
 • نوع دوم كه در آن واحد تيغه گير در ارتفاع معيني ثابت مي ماند و سنگ كوپ در راستاي عمودي بالا برده مي شود .
 • نوع سوم كه درآن واحد تيغه گير در وضعيتي عمودي است وسنگ كوپ در راستاي افقي حركت مي كند .

مقالات معدنی فنون فرآوری

قله برها

اين ماشين داراي يك سري ديسك عمودي است كه تعداد آنها به قطرشان بستگي دارد . ماشين يك ديسك افقي نيز دارد كه نوارهاي ايجاد شده به وسيله ديسك هاي عمودي را آزاد و جدا مي كند و چرخه توليد را كامل مي كنند .

گونيا كردن بلوك سنگ هاي مرمري و گرانيتي

عمليات گونيا كردن يا قواره كردن بلوك سنگ ها را معمولاً در مرحله استخراج سنگ از معدن  انجام مي دهند . اما گاهي اوقات نيز در سنگبري براي شكل دادن ومتناسب كردن سنگ يا توليد فرآورده هاي قاب دار از تك تيغه ( تك لام ) استفاده مي شود . اين اره از يك واگن موتوري قابدار تشكيل مي شود كه برروي آن تيغه اي الماسي با حركت متناوب و سريع نصب شده است .

در مورد سنگ هاي گرانيتي در گذشته استفاده از سيم مارپيچي همراه با مخلوط سانيده كربوراندوي بود . امروزه اين كار به وسيله سيم هاي الماسي نصب شده بر ساختار بازوي ويژه اي انجام مي شودكه واگن حامل سنگ آزادانه به زير آن دسترسي دارد. گونيا كردن تخته سنگ هاي گرانيتي بسيار اهميت دارد زيرا هم ضريب كارايي اره قابدار را افزايش مي دهد و هم مقداري بلوك سنگ قابل پردازش تحويل مي دهد .

مقالات معدنی فنون فرآوری

تكنولوژي مدرن فرآوري مرمر و تراورتن

تكنولوژي

تكنولوژي مدرن فرآوري سنگ براي توليد قطعات مدولي مرمر شامل مراحل عملياتي زير است :

 1. تبديل بلوك سنگ مرمربه نوار
 2. آرايش سرو ته نوارها براي بدست آوردن نواري كه طول آن مضربي از طول فرآورده نهايي باشد .
 3. ساب سطح و برگرداندن نوار ( تنها براي سنگ هايي كه با اره برش جمعي يا اره الماسه چند ديسكي بريده شده اند )
 4. اندازه كردن ضخامت و سنگ زدن سطح به منظور صيقل كاري
 5. بتونه كاري با سيمان وعمل آوردن ( تنها براي تراورتن ها)
 6. خشك كردن ، گچ كاري وعمل آوري در كوره ( تنها براي سنگ هاي متخلخل )
 7. صيقل زدن
 8. آرايش طولي كناره ها ( تنها براي تراورتن ها )
 9. بريدن به طول نهايي
 10. عمليات پرداخت كاري جنبي (ساب زدن بغل لبه ها، يخزني، شيارزني)

 

 

 

اين عمل با استفاده از ماشين ساب پيوسته انجام مي شود . هدف از انجام اين عمل تخت كردن سطحي است كه در طول عمليات فرآوري با نوار نقاله تماس خواهد داشت.

4 . اندازه كردن ضخامت و سنگ زني احتمالي :

اين عمل با ماشين ساب پيوسته ديگري انجام مي شود. هدف از انجام اين كار دستيابي به ضخامت نهايي است . اين عمل سنگ زني كه با استفاده از كلكي هاي ساينده اضافي انجام مي شود تنها در مورد تراورتن ها يا سنگ هاي متخلخلي كه نيازمند عمليات گچ كاري اند ، ضرورت دارد .

5 . آماده سازي تراورتن

اين عمل در خط جداگانه اي انجام مي شود زيرا نوارها پس از بتونه كردن با سيمان بايد به مدت 24 تا48 ساعت عمل آوري كرد تا سيمان خود را بگيرد .نوارها به ماشين بتونه كاري مي رسند و اين ماشين حفره هاي كوچكي را كه درسطح تراورتن به وفور ديده مي شوند با سيمان بتونه مي كند .

 1. خشك كردن، گچكاري و عمل آوري در كوره :

انجام اين عمل تنها براي سنگ هاي متخلخل و يا درزدار ضروري است . اين عمل با استفاده از واحد گچ كاري انجام مي شود.نوارها را با دميدن هواي گرو وسرد خشك مي كنند . سپس بتونه را با دست و پا در هرجا كه لازم باشد ، پخش مي كنند . سپس نوارها واردكوره با پرتو فروسرخ مي شوند و درآنجا فرآيند گيرش بتونه تسريع مي شود . هنگامي كه نورها از كوره بيرون مي آيند براي صيقل خوردن آماده اند .

 1. صيقل زني

اين عمل با استفاده از ماشين صيقل زني پيوسته انجام مي شود . با كاهش مرحله به مرحله ابعاد دانه ها وسنگ هاي ساينده و استفاده از سنگ هاي صيقل زني و يژه در مرحله نهايي سطح سنگ همچون آينه صيقل مي خورد . ساينده ها روي صفحه هاي چرخاني نصب مي شوندكه با استفاده از .احدهاي صيقل زني هيدروليكي به حركت در مي آيند .

 1. آرايش لبه هاي طولي

اين عمل به وسيله ماشين آرايش لبه هاي طولي انجام مي شود . انجام اين عمل تنها در مورد تراورتن ضروري است تا نوار به ابعادي برسد يا در مورد توليد پلاك 15 سانتي متري از نوارهايي به پهناي 30 سانتيمتر استفاده مي شود . پس از آرايش لبه ، لبه هاي طولي نوارهاي تراورتن تيز وپاكيزه اند و بدين ترتيب درصد قطعات مردود بسيار كم مي شود .

 1. برش عرضي براي رسيدن به طول نهايي

اين عمل به شيوه كاملاً خودكار و با استفاده از ماشين برش عرضي چند ديسكي انجام مي شود . همه حركتهاي اين ماشين را ريزپردازنده ( ميكروپروسسور ) كنترل مي كند .

10 . پرداختكاري محيطي

پلاكها را به ماشين پخ زني انتقال مي دهند و در اين ماشين عمليات زير به طورخودكار انجام مي شود :

 • پخ زني دولبه بالايي نخستين
 • 90 درجه چرخش پلاك
 • اندازه كردن پهناي پلاك
 • پخ زني دو لبه بالايي باقي مانده
 • ايجاد شيارهاي پاييني
 • خشك كردن با هواي فشرده وپرداخت

11.كنترل فرآورده نهايي و بسته بندي

انتقال مواد از يك واحد به واحد ديگربه وسيله واحدهاي انتقال دهنده اي انجام مي‌شود  كه در ماشين هاي مختلف قطعات را به شيوه مقتضي مستقر مي كنند .

مقالات معدنی فنون فرآوری

هزينه هاي توليد

ماده خام

حجم بلوك هاي چهارگوشي كه از معدن به كارخانه انتقال مي يابند بين 3و 15 متر مكعب است وابعد آنها حداكثر به طول 8/3 متر ، پهناي 5/2 و ارتفاع 2 متر مي رسد .

بازده بلوك

اگر هدف توليد قطعات مدولي با ابعادmm 10*305*305(3/8*12*12) باشد، ضخامت نوار حاصل از ماشين برش بلوك بايد 1105 ميلي متر باشد تا ماده اضافي كافي براي انجام عمليات ساب وصيقل وجود داشته باشد . ضخامت ديسك 4 ميلي متر وضخامت ديسك برش عرضي 3 ميلي متر است . بنابراين كل حجم ماده مورد استفاده براي به دست آوردن پلاكهاي استاندارد برابر است با :

( وجه افقي به علاوه ضخامت ديسك ) ( 309= 4+305)

( وجه عمودي به علاوه ضخامت ديسك )( 308 = 3+305 )

( ضخامت به علاوه ضخامت ديسك ) ( 19= 5/7 + 5/11 )

حجم مورد استفاده براي هر پلاك برابر است با : متر مكعب 001808 /0= 309/0*308/0*019/0

تعدادپلاك حاصل از هر متر مكعب سنگ        533 = 001808/0 ÷ 1

بازده قطري سنگ به m2/m3    51044 = 305/0 *305/0*533

مقالات معدنی فنون فرآوری

هزينه مصرف شدنيها

هزينه هاي مصرف ديسك    

 1. ديسك الماسي براي برش عمودي 7/0 مارك بر مترمربع
 2. ديسك الماسي براي برش افقي 14/0 مارك بر متر مربع
 3. ديسك الماسي براي برش عرضي و0/0 مارك برمتر مربع
 4. ديسك الماسي براي لبه آرايي و0/0 مارك بر متر مربع
 5. ابزار الماسي براي شيارتراشي در امتداد ضخامت 08/0 مارك بر متر مربع
 6. ابزار الماسي براي شيارتراشي جانبي 07/0مارك بر متر مربع
 7. ساينده هاي مورد استفاده در صيقل زني 6/0مارك بر متر مربع
 8. ساينده هاي مورد استفاده در يخ زني 05/0 مارك بر متر مربع
 9. گج كاري 15/0 مارك برمتر مربع
 10. بتونه كاري تراورتن با سيمان 05/0 مارك بر متر مربع

 هزينه هاي نيروي كار (بر اساس ساعت كار برمتر مربع )

در مورد مرمر متراكم

نيروي كار لازم براي توليد 300 متر مربع مربع سنگ در روزبر اساس جدول زير مي‌باشد :

مصرف آب

مصرف آب در فرآيند مولد 1500 ليتر در هر دقيقه براي توليد روزانه 300 متر مربع سنگ است . با استفاده از واحد تصفيه آب براي برگرداندن آب به مدار مصرف اتلاف آب در حدود 5/0 درصد برآورد مي شود . بنابراين مصرف عملي آب به شرح زير به دست مي‌آيد:

 

كل مصرف روزانه آب 720 متر مكعب است . مقدار مصرف ماده لخته ساز 2 كيلوگرم است.

مصرف برق

بخش برش : ميزان توليد روزانه 300 متر مربع ،كل توان نصب شده 228 كيلو وات در ساعت ،توان مصرفي 110 كيلو وات در ساعت

هزينه هاي تخميني توليد ( براي مرمر متراكم )

براي توليد روزانه 300 متر مربع قطعات مدولي به ابعاد 10*300*300*10*305*305 و 10*600*300 از مرمر متراكم

 

هزينه هاي زير برآورد مي شود :

بازده مواد 38m2/m3

هزينه هاي هر متر مربع
نيروي كار 58/5
ديسك هاي الماسي ماشين برش بلوك 084
سنگ هاي الماسي 08/0
سنباده هاي صيقل زني 06/0
ديسكهاي الماسي برش عرضي 09/0
ابزارها و سنباده هاي ماشين پخ زني 05/0
توان مصرفي در بخش برش 19/1
توان مصرفي در بخش پرداختكاري 62/0
مصرف آب 06/0
مصرف ماده لخته ساز 09/0
جمع 21/9

پارامترها :

هزينه هر ساعت نيروي كار 30 مارك، هزينه توان مصرفي هر كيلو وات ساعت 213/0 مارك ، هزينه مواد خام بسته به نوع مرمري كه فرآوري مي شود تغيير مي كند.

مقالات معدنی فنون فرآوری

قسمت های بعدی این مقاله توسط هلدینگ آداک بازهم انتشار خواهد شد…

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


چطور میتونم کمکتون کنم؟
فرستادن ازطریق واتس آپ