مقالات معدنی انواع گرانیت

مقالات معدنی ( سنگ آهن ) قسمت پنجم

مقالات معدنی انواع گرانیت

مقالات معدنی انواع گرانیت

مقالات معدنی انواع گرانیت

بررسي  كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني(فصل پنجم)

انواع گرانيت

زمين شناسان و سنگ شناسان گرانيت را نوعي سنگ آذرين ـ نفوذي تعريف مي‌كنند كه اجزاي تشكيل دهنده اصلي آن فلدسپات ، كوارتز وميكاي سياه  و آمفيبول است . اين مواد معدني تركيب و سختي متفاوت دارند .

 1. گرانيت خاكستري

اين گرانيت شامل گرانيت، گرانوديوريت با بافت دانه اي متوسط تا دانه اي درشت است. كه قطر دانه ها تا يك سانتي متر مي رسد و رنگ آنها خاكستري روشن تا خاكستري تيره است. كاني هاي آن شامل :پلاژيو كلاز ، ارتوكلاز ، بيوتيت ، آمفيبول و كوارتز است و كاني فرعي آن زيركن مي باشد.

 1. گرانيت سياه

هورن فلس يا گرانيت سياه بافت ريز دانه ويكنواخت به رنگ مشكي دارد اگر با آندالوزيت همراه باشد هورن فلس آندولوزيت دار است.

كه گرانيت نقره اي ناميده مي‌شود. كاني هاي تشكيل دهنده شامل: كورديريت كوارتز، بيوتيت مسكويت، آلبيت و كاني هاي اوپاك در داخل كروپيريت ودر متن سنگ است. همه اين كاني ها دانه ريز در حد چند ميلي متري هستند. كاني هاي فرعي شامل تورمالين، زيركن و آپاتيت مي‌باشند.

 1. گرانيت سبز

توده آذرين گابروداراي بافت دانه اي است وحدوداً شامل 45% پلاژيوكلاز و30% پيروكسن و اوژيت ، 14% كلريت و2% آمفيبول مي باشد. كاني هاي ديگر حاصل آلتراسيونند و رنگ خاكستري، خاكستري تيره تا سبز به سنگ مي بخشد كه داخل اسليت و شيستهاي ژوراسيك نفوذ كرده است.

خواص فيزيكي گرانيت

گرانيت خراب ناشدني نيست ولي مي توان گفت : كه تقريباً غير قابل دگرساني است. گرانيتها انبوهه هايي كاني شناختي اند كه خواص آنها از نوعي به نوع ديگر متفاوت است. استحكام ودوام گرانيت به سه عامل اصلي بستگي دارد :

 1. دانه بندي بلورين گرانيت كه ممكن است ريز ، متوسط يا درشت باشد.
 2. تركيب كاني شناختي آن كه ممكن است فلسيك ،واسطه اي يا مافيك باشد .
 3. ميزان تغييرات آن گرانيت ريزدانه كوارتزيتي نسبتاً جوان ، ماده مرغوب بهينه به شمار مي رود و سخت ترين نوع گرانيت است .

موارد استفاده گرانيت

گرانيت را مي توان در اندازه ها و شكل هاي مختلف بريد و در معماري مدرن در قسمتهاي مختلف ساختمان به كار برد . مثلاً در پوشش خارجي و داخلي ، پله هاي داخلي و خارجي ، پوشش كف در خارج و داخل بنا ، پوششهاي تجملي ديوارها ، بخاري هاي ديواري لوكس ، درو پنجره ها و قاب درها

گرانيت را همچنين مي توان در جدول خيابانها ، ستون پلها ، كانال سازي، ديوار حمال ترانشه ها ، نرده ها وموانع محافظ وديوارهاي آتشبند يادمانها  سنگ گرانيت به كار برد.

معيارهاي انتخاب گرانيت

انتخاب گرانيت به عنوان بهترين نما ناشي از خواص استثنايي آن از لحاظ مقاومت و دوام است. انتخاب گرانيت مناسب  براي استفاده اي كه براي آن درنظر گرفته ايم  كار ساده اي است. براي اين كار بايد: محل ومحيطي كه قراراست در آن گرانيت به كار رود كاملاً مطالعه شود .عوامل اصلي مؤثر در دگرساني مصالح شناسايي شوند. مانند نمك هاي رسوبي، رطوبت دائمي، باران هاي اسيدي، دودهاي مختلف و غيره، رنگ وبافت مناسب براي زيبايي مورد نظر انتخاب مي شوند .

عوامل قيمت

قيمت گرانيت به عوامل زير بستگي دارد:

 • نوع گرانيت انتخاب شده: بعضي از انواع گرانيت به خاطرشرايط استخراج وبسته به محل معدن يا دوري و نزديكي آن از كارخانه فرآوري گرانترند . به علاوه برخي گرانيتهاي نوع كوارتزي ساياتر ومقاومترند و برش آنها هزينه بيشتر مي برد .
 • تعداد قطعات مشابه لازم : برش يك سري مشابه قطعه سنگ با ابعاد مساوي بسيار آسانتر از برش قطعات با ابعاد متفاوت است . مسئله صرفه جويي در مقياس و به كارگيري تجهيزرات مطرح است .
 • شكل قطعات مورد درخواست : برش چهار گوش بسيار ساده تر است.
 • ميزان تغييرات و نوع پرداخت نهايي مورد سفارش : پرداخت اره اي ارزانترين پرداخت است . پرداخت حرارتي تقريباً 15% بيشتر هزينه مي برد و پرداخت مات حدوداً 20 % بيشتر هزينه دارد . هزينه پرداخت صيقلي 30% بيش از هزينه پرداخت اره اي است .
 • يكنواختي ورق هاي گرانيت : مي توان صفحاتي يكدست تر را انتخاب كرد اما اين كار هزينه اضافي دارد .
 • ضخامت دالها يا صفحات : هزينه حمل ونقل صفحات سنگ به محل نصب ، كمابيش به نسبت وزن كل سنگها به مساحت سطح بستگي دارد . از لحاظ فني هرچه گرانيت نازكتر و در نتيجه شكننده تر باشد رعايت كاليبراژ مشكل تر مي شود .
 • شيوه نصب مهار : شيوه نصب مهار بايد ساده . سريع باشد تا بتوان هزينه ها را پايين آورد .

مقالات معدنی انواع گرانیت

پرداخت گرانيت

وقتي ورق هاي گراينت برش خورد سطح سنگها را بسته به ظاهري كه ميخواهيم به آن بدهيم بايد ماشين كاري يا به طرق ديگر پرداخت كرد.

پرداخت اره اي ( با برش )

سطحي تخت ومات بدون جلا با آثار يا خراشهاي تصادفي.

پرداخت چكشي

پرداخت با چكش بادي مجهز به قلم تيغه اي : انواع مختلف تيغه با 4 و 9 و 25 دندانه در اينچ مربع را مي توان براي به دست آوردن بافت هاي مختلف به كار برد .

پرداخت قلوه اي ( درشت بافت )

پرداخت با بافت درشت براي خارج از ساختمان كه با فرآيند ضربه مانند ، از چكش هاي مخصوص يا قلم زدن با ماشين به دست مي آيد .

پرداخت ماسه اي

با پرداخت زمخت از طريق پاشيدن ماسه يا سايش مواد ساينده بسته به نوع گرانيت سطوح متفاوتي از لحاظ زبري و خلل و فرج به دست مي آيد .

پرداخت حرارتي ( با شعله )

پرداخت زبر حاصل از سوزاندن سطح گرانيت با شعله مكانيكي  كه سبب سوخته شدن ضخامت نازكي از كاني هاي سنگ مي شود .پستي وبلندي و زبري اين نوع پرداخت بسته به نوع گرانيت متفاوت است

پرداخت نيمه صيقلي

پرداخت ساب لطيف و نيمه صيقلي فاقد حالت براق .

پرداخت صيقلي

سطح صاف براق ( آيينه مانند ) كه رنگ تمام عيار و بافت كاني شناختي گرانيت را نمايان مي سازد .

مقالات معدنی انواع گرانیت

استخراج گرانيت با سيم برش الماسه

ماشين سيم برش

ماشين سيم برش كلاً از يك چرخ متحرك تشكيل مي شود كه از يك منبع برقي يا هيدروليكي نيرومي گيرد و بر روي ريل هاي ثابتي حركت مي كند . در اين سيستم دو قرقره راهنما بر ريلها نصب شده اند كه طول سيم در حال تماس را با چرخ محرك تنظيم مي‌كنند و نوسان سيم را كاهش مي‌دهند . در استخراج سنگ به روش برش با سيم الماسه اولين قدم براي ايجاد برش عمودي حفر يك چال افقي و يك چال عمودي است كه با يكديگر زاويه 90 درجه بسازند .

سپس سيم الماسه را از اين دو چال از دور چرخ عبور مي دهد و دو سرآن را به هم مي بندند تا يك حلقه بسته تشكيل شود . وقتي كه سيم روي ماشين سوار شد قسمت چرخ محرك از برش دور مي شود و در سيم تنش پديد مي‌آيد و سپس چرخش سيم با دوران چرخ محرك آغاز مي شود . سرعت چرخش سيم در ماشين ها معمولاً 0 تا 45 متر در ثانيه است . پس از شروع چرخش سيم با حركت قسمت چرخ محرك به سمت عقب عمل برش آغاز مي شود .

نيروي تنش در سيم پس از 150 تا 300 كيلوگرو نيرو است كه بسته به نوع وضعيت سنگ و به منظور تأمين بهينه سرعت برش تنظيم مي شود . براي بهينگي ، تنش بايد به طريقه كنترل شده اي اعمال شودتا از نوسان بيش از حد سيم در داخل برش جلوگيري كند . درجهت سيم آب مي‌ريزند تا هم سيم را خنك كند و هم ذرات سنگ وتراشه ها را بشويند . سرعت جريان آب معمولاً 1500 تا 2400 ليتر در ساعت است.

سيم برش الماسه

سيم الماسه از يك كابل فولادي تشكيل شده است كه درآن حلقه (سيگمنت‌هاي)كوچك الماس نشان به فواصل منظم قرار گرفته اند و بين سيگمنت ها ماده اي فاصله را پر مي كند در واقع عمل برش را سيگمنت‌ها انجام مي‌دهند .

سيگمنت ها را به دو طريق مي توان الماسه كرد . يكي از طريق روكش كردن الكتروليزي و ديگري از طريق اندودن الماس. سيگمنتي كه به طريق الكتروليزي الماس نشان مي‌شود، شامل لوله فلزي است كه ساينده الماس را به شيوه رسوب گذاري الكتروليزي نيكل برآن مي‌نشانند. اين سيگمنت ها لايه الماس قدرت برش بيشتري پيدا مي‌كنند. اندازه ذرات الماس بين 40/30 و 50/40 مش آمريكا است .

دومين نوع سيگمنت هايي كه اكنون كاربرد آنها رواج دارد سيگمنتهايي اند كه الماس اندودشده اند . براي دست كردن آنها الماس را با چسب پودر فلزي در غلظت حجمي معين مخلوط مي‌كنند و تحت فشار قرار مي دهند تا سيمانه اي فلزي به دور لوله فولادي تشكيل شود . ذرات الماس در اين نوع سيگمنت ها كوچكترند و اندازه آنها تقريباً 50/40 مش امريكايي است به اين نوع سيم الماسه سينتره نيز گفته مي شود .

در جدول زير سرعت ، بازده وهزينه برش به وسيله هر دو نوع سيم الماسه الكتروليزي وسيم الماسه سينتره آمده است . ( براي سنگ مرمريت )

سيگمنت سرعت ( متر مربع بر ساعت) بازده متر مربع بر يك مترسيستم هزينه ليتر بر متر مربع
الكتروليزي 12ـ 10 35 ـ30 4500 ـ 3800
سينتره 12ـ 8 60 ـ 50 3150 ـ 2600

 

 

استخراج گرانيت با سيم الماسه

سيم هاي الماسه اي كه در اين روش به كار مي روند از 34 سيگمنت الماسه سينتره ومخصوص در هر متر مربع تشكيل شده اند و درآنها به جاي فنر از پلاستيك استفاده مي‌شود . اين نوع سيم در انواع معادن گرانيت با استفاده از دستگاه تك سيم آزمايش شده و داده هاي زير حاصل شده است :

سرعت برش 5/3 تا 5/4 متر مربع در ساعت است .

ميزان برش 3 تا 4 متر مربع به ازاي هر متر سيم الماسه

امروزه از سيم الماسه براي برش گرانيت به خصوص در گشودن كانالها و انجام برش هاي قائم به منظور توليد پلاكهاي ضخيم گرانيت استفاده مي شود . كاربرد سيم الماسه در برش گرانيت مزاياي مهمي در پي دارد از جمله : كاهش باطله و اعمال صرفه جويي در استعمال سنگ كه در صورت استفاده از مواد ناريه در كانسار از بين مي رود .

هزينه هاي برش

ارزيابي هزينه برش براي انتخاب روش صحيح در استخراج گرانيت همواره اهميت دارد . فرض كنيد كانالي به طول 5/7 در پله اي به ارتفاع 6 متر گشوده مي شود و با سيم برش دو برش عمودي كه شكاف آنها اندكي v  شكل از كار در مي آيد ، ايجاد مي كنيم . m2 90 = 75/6 *2 *6 سطح برش است

متوسط هزينه سيم برش الماسه 25000 ليتر در متر

متوسط توليد برش سيم : 4 متر به ازاء هر متر سيم الماسه

بنابراين براي 90 متر مربع به 5/22 متر سيم الماسه احتياج است . هزينه سيم مصرفي براي برش اين كانال جمعاً 5625000 ليتر خواهد شد .برش سطح پشت و سطح كف با چالزني ايجاد مي شود . بدين ترتيب بلوكي به ابعاد m3 225 = 6*5*5/7 استخراج مي شود.

مقالات معدنی انواع گرانیت

هزينه برش هر متر مربع :                       ليتر62500 = 90÷5625000

هزينه برش هر متر مربع :                       ليتر 25000 = 225÷ 5625000

نكته قابل توجه اينكه كاهش باطله در كاربرد اين تكنولوژي باعث نقصان بيشتري در هزينه استخراج مي شود با گشودن كانال امكان كار در دوجهت و در دو جبهه جديد فراهم مي آيد . اگر به جاي روش قبلي از تكنيك ديگري استفاده مي كرديم با سه برش قائم به كمك سيم الماسه به فاصله 15 متر از يكديگر نتيجه زير بدست مي آمد :

متر مربع 135 = ( 5/7*6 ) *3

مصرف سيم برش :                         متر 75/33 = 4÷ 135

هزينه سيم مصرفي  :                          837500 = 250000 *75/33

با توجه به ارقام فوق هزينه هر متر مربع برابر با ( ليتر)62500 = 135 ÷ 8437500 مي شود كه با هزينه نظير در روش قبلي تفاوتي ندارد ولي هزينه برش با سيم الماسه براي هر متر مكعب سنگ به شرح زير به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد :

متر مكعب 1350 = ( 5/7 *6 *15 ) *2

ليتر در متر مكعب 6250 = 1350 ÷ 8437500

محاسبات فوق نشان مي دهد كه اگر در استخراج گرانيت با سيم برش الماسه برنامه ريزي صحيح صورت گيرد هزينه نسبت به روشهاي معمولي وسنتي كاهش مي يابد . يكي از خصوصيات چشمگير استخراج گرانيت با سيم الماسه اين است كه بلوك ها به صورت قواره و پاكيزه استخراج مي شوند كه اين فروش آنها را به صرفه تر و آسان تر مي كند .

مقالات معدنی انواع گرانیت

سيستم هاي برش با آب

طرز كار

ابتدا آب توسط يك پمپ تا فشار چندهزار بار متراكم مي شود و با سرعت 2000 كيلومتر در ساعت از دهانه نازل خارج مي‌گردد و به قطعه كار برخورد و در جسم مورد نظر نفوذ مي‌كند اضافه انرژي آب در تجهيزات داراي پوشش قوام مي‌گيرد و خنثي مي شود

به نظر مي‌رسد كه اين دشوارترين مرحله كار باشد ( يعني مهاركردن بي خطر و تاحد امكان بدون استهلاك اضافه انرژي آب در داخل دستگاه ) در عمل بهترين نتيجه از آبي با فشار 4000 بار و نازلي به قطر 1/0 تا 2/0 ميلي متر به دست مي آيد . براي بريدن سنگ مرمر پس از روشن كردن دستگاه فشار را به تدريج از 500 بار به 4000 بار افزايش مي‌دهند به نحوي كه از تركيدن سنگ جلوگيري شود.

 

امتياز برش با آب

 • برش بي گرد وخاك وبدون بو
 • دارا بودن دقيق ترين قابليت تكرار
 • در كنار پارامترهاي بهينه برش ، كيفيت بسيار عالي برش
 • عدم تغيير شكل ماده
 • برش بسيار كم عرض
 • عدم ايجاد حرارت به آن شكلي كه در روشهاي ليزري و پلاسمايي توليد مي شود .
 • اتلاف بسيار كم ماده
 • دندانه دندانه شدن لبه برش
 • امكان پذير بودن برش فضايي ( سه بعدي )
 • قابل انحنا بودن شروع برش
 • قابليت تلفيق با ساير سيستمهاي ماشيني موجود
 • امكان پذيري استفاده از سيستمهاي هدايتي
 • امكان هدايت ماشين توسط رباتها
 • قابل تنظيم بودن پارامترهاي برش
 • امكان تغيير سريع در برش با تعويض برنامه دستگاه

ساختمان سيستم برش با آب

تجهيزات برش با آب از سه بخش اصلي تشكيل شده است :

 • سيستم پرفشار همراه با نازل برش
 • سيستم هدايت
 • سيستم مهار فشارآب

وتجهيزات فرعي ديگر مانند :

 • ماشين آلات آماده سازي آب برش
 • تجهيزات افزايش فشار آب
 • دستگاه تغذيه ماده ساينده شامل يك نازل ويژه
 • تجهيزات تصفيه فاضلاب كه بسته به شرايط محيط فراهم مي شود .

مقالات معدنی انواع گرانیت

سيستم برش با آب و مواد ساينده

سيستم برش كاملتر براي بريدن مواد سخت تري همچون سنگ هاي طبيعي ، سيستم برش با آب ومواد ساينده است . در اين سيستم نازل برش به يك محفظه حاوي مخلوط متصل است . جريان آب يك فشار منفي به وجود مي آورد كه سبب مكش مواد ساينده از داخل مخزن ذخيره مي‌گردد سپس جريان آب در زمان خروج از محفظه مخلوط در يك نازل متمركز مجدداً تمركز مي يابد . جريان آب را بايد بعد از برش مهار كرد بدين مفهوم كه انرژي آن بايد خنثي شود .

اين عمل در يك وان پر از آب كه به پوشش ضد سايش مجهز است انجام مي شود .مهار كردن جريان آب را همچنين مي‌توان به كمك وانهاي نقطه اي يا خطي انجام داد كه به طور همزمان همراه با ابزار برش حركت مي كنند .

براي ماده ساينده از يك ماده دانه اي خشك و روان با دانه بندي متوسط 2ـ0 و 5 ـ 0 ميلي متر و سختي بيش از 7 در مقياس موس استفاده مي شود. براي برش سنگ هاي نرم مي‌توان از ماسه ارزان اوليوين با دانه بندي هاي مختلف استفاده كرد . براي برش سنگ هاي سخت از گرانا به عنوان ماده ساينده استفاده مي شود.

بازده برش

شرايط استاندارد : ماده ساينده گرانا ، فشار آب 2000 بار ، مصرف آب 404 ليتر در دقيقه ، مصرف ماده ساينده 3/0 تا 7/0 كيلوگرم در دقيقه

ماده انتخابي بازده برش ( سانتي متر در دقيقه )
سنگ طبيعي 100 تا 200
سراميك 100 تا 200
آجر 30 تا 60
شيشه 120 تا 200

 

سرعت برش

سرعت برش ضخامت معيني از ماده Dx را مي‌توان از روي بازده برش L تخمين زد.

سانتي متر در دقيقه L /سانتي متر Dx = سانتي متر در دقيقه Vx

اين تخمين تنها براي زماني است كه كل كار مورد نظر باشد . اين فرمول را درمورد يك برش آزمايشي نميتوان به كار برد .

به كمك برش با آب وماده ساينده ، مواد زير را مي‌توان با كيفيت بسيارعالي به راحتي بريد :

مواد الياف شيشه اي ، شيشه ، آلومينويوم ، مواد مصنوعي ، پلكسي گلاس ، مس ، ترموپلاست ، گرانيت ، مواد چند لايه ، دورو پلاست ، مرمر ، فولاد ، مواد GFK ( موادمصنوعي با تقويت الياف شيشه اي ) ، موزاييك ، تيتيان ، زغال گرانيت و لاستيك‌هاي سخت

همانطور كه قبلاً اشاره شد به كمك برش با جريان آب با فشار 300 بار و بيشتر و با هدايت كامپيوتري دستگاه مي‌توان هر شكل دلخواهي را از مواد مختلف بريد . براي مواد سخت تر و نيز سنگ طبيعي بايد جهت آب را با مواد سخت تر و نيز سنگ طبيعي بايد جهت آب را با مواد ساينده ( اوليون يا گرانا ) مخلوط كرد .تجهيزات برش با جهت آب قيمتي گران در حدود 350 هزار تا 550 هزار مارك دارند .

مقالات معدنی انواع گرانیت

شايد اين تجهيزات نتوانند جاي تجهيزات برش اره اي مرسوم در برش خطي را بگيرند، اما اين ماشين ها توانايي انجام كندكاري ، برش زوايا وكارهاي ظريف و پيچيده هنري را دارند كه انجام آن با برش اره اي سنتي امكان پذير نيست . طرح مورد نظر را بسيار سريع و ساده مي‌توان به سيستم CAD (طراحي به كمك كامپيوتر) منتقل كرد. ضمناً اين امكان وجود دارد كه طرح هاي مقياس را با اسكنر به سيستم انتقال داد. زماني كه طرح مورد نظر با اندازه برش دلخواه در سيستم CAD ذخيره شد برش را بي درنگ مي‌توان شروع كرد. برنامه حركت لازم را دستگاه محاسب به طور اتوماتيك مي‌نويسد. كار انتقال اطلاعات برش براي هدايت دستگاه را مي توان مستقيماً از طريق شخص يا ديسكت كامپيوتري انجام داد.

و بدين ترتيب ماشين با فشار يك نقطه (دكمه) شروع به كار مي‌كند. فشار آب 3000 بار معادل 3 برابر فشار آب دريا در عمق 10000 متري است واين فشار با يك پمپ الكتريكي فشار قوي هيدروليكي توليد مي شود.

دستگاه برش با جريان آب به كمك طرح برنامه‌ريزي شده                        دستگاه برش با جريان آب در كار بر روي سنگ گرانيت

در عرض 36 دقيقه پنج درخت كريسمس را با كيفيت ايده‌ال

از سنگ گرانيتي به ضخامت 20 ميلي‌متر مي‌برد.

 

معايب استفاده از مشعل

الف: سر و صدای مشعل سنگبر چنان شديد است که در اغلب معادن فقط پس از پايان ساعات کار می توان آن را به کار انداخت . اين محدوديت در عمل باز هم بيشتر می شود چرا که سرعت برش نيز پايين است . (يک متر مربع در ساعت)

ب: وقتی شعله به منطقه شکاف دار بر می خورد انرژی به هدر  می رود و سرعت برش به طور ناگهانی کم می شود .

ج: سرعت برش به تناسب مقدار کوارتز موجود در گرانيت نيز کاهش می يابد تا حدی که در مورد سپنيتها و گابروها اين روش غير قابل استفاده می شود .

د : ضايعات سنگ قابل توجه است چرا که ضخامت برش به 10 سانتی متر می رسد به علاوه به علت ترک برداشتن شديد در پهنايی حدود 10 سانتی متر در هر طرف برش سنگ غير قابل مصرف مي‌شود.

ه : ارتفاع برش به طور کلی به 6 متر محدود می شود

مزايای سيم الماسه

الف : بدون سرو صدا عمل می کند .

ب : سرعت برش بيشتر است ( 2 تا 5 متر در ساعت ) و به شکافهای موجود در لايه بستگی ندارد .

ج : ضايعات سنگ تا حد ضخامت برش ( 1 سانتی متر ) کاهش می يابد .

د : از لحاظ تئوريک محدوديتی برای ارتفاع برش وجود ندارد .

ه : به علاوه مشاهده  کيفيت سنگ و شکستگی ها در سطح بريده شده با سيم الماسه راحت تر است.

و : سيم الماسه قادر است در تمام طول شيفت کار برش را بدون توقف ادامه دهد بدون ابنکه حضور دائمی اوپراتور ضروری باشد .

 

مقالات معدنی انواع گرانیت

قسمت های بعدی این مقاله توسط هلدینگ آداک بازهم انتشار خواهد شد…

 

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


چطور میتونم کمکتون کنم؟
فرستادن ازطریق واتس آپ