دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت: فعالیت پنج معدن شن و ماسه در زمین‌های کشاورزی این شهرستان به علت برداشت غیرمجاز و رعایت نکردن استاندارد تعیین شده، متوقف شد.

محمود اسپانلو افزود: در نخستین گام اجرای این طرح، معادن برداشت شن و ماسه در زمین‌های کشاورزی روستای آهنگر محله و توسکستان گرگان بررسی و فعالیت پنج معدن مجاور این روستاها تعطیل شد.

وی گفت: سه مورد از این معادن مجوز فعالیت نداشته و ۲ مورد با وجود داشتن مجوز فعالیت با ایجاد گودال های عمیق بیشتر از استاندارد تعیین شده، برداشت می کردند.

اسپانلو ادامه داد: رسیدگی به پرونده مالکان این معادن در دادسرای گرگان آغاز شده و نماینده جهاد کشاورزی هم مکلف است تا زمان تعیین تکلیف پرونده، از این معادن سرکشی و از فعالیت احتمالی آنان جلوگیری کند.

دادستان مرکز گلستان افزود:در روستای آهنگر محله ۶ معدن مجاز برداشت شن و ماسه همچنان فعال است و  قرار شد برای جلوگیری از خطر سقوط افراد ، گودال های برداشت شن و ماسه حصارکشی شود.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از بروز خسارت به محصولات کشاورزی بر اثر گرد و خاک ناشی از تردد ماشین های حمل شن و ماسه، مالکان این معادن مکلف شدند جاده بین مزارع مسیر این معادن را زیرسازی و قیرپاشی کنند.