پروژه سنگ آهن مگنتیت آلماتی قزاقستان

مشتریقزاقستان
تاریخ تکمیل27 فروردین 1397
مهارت هاماشین آلات سنگین
وبسایتadack.co